Voortgang en een klein interview

We zijn volop bezig om nog meer locaties te onderzoeken waar we Taalondersteuning kunnen bieden, en op zoek naar Taalondersteuners die ons kunnen bijstaan.

Ondertussen interviewen we natuurlijk onze huidige Taalondersteuners.

Vandaag zetten we onze nieuwe aanwinst, Jeroen de Booij, in het zonnetje:

Interview:

 1. Kun je jezelf voorstellen?
  Mijn naam is Jeroen de Booij ben 43 jaar, getrouwd en woon in Haarlem. Ik werk in het basisonderwijs, een taalschool, vandaar mijn keuze voor de Taalondersteuning.
 2. Foto Jeroen de Booij
  Jeroen de Booij – Taalondersteuner
 3. Wat inspireerde je om taalondersteuning te bieden?
  Ik werk al in het taalonderwijs dus mijn keuze was snel gemaakt.
 4. Wat is je grootste motivatie om uw taalondersteuning tot een succes te maken?
  Mensen echt vooruit zien gaan.
 5. Wat hoop je te bereiken met deze vrijwilligersbaan?
  Zowel kennis overdragen als kennis vergaren.
 6. Wat is je tip aan mensen die naar Nederland verhuizen?
  Goed voorbereiden op de gewoontes, het weer en de taal echt willen leren.
 7. Hoe ziet de ideale Nederlandse taalles eruit?
  Theorie en dan in groepjes de theorie in praktijk brengen.

ENGLISH TRANSLATION:

We are busy exploring even more locations where we can offer Language Support, and looking for Language Supporters who can assist us.

In the meantime, of course, we are interviewing our current Language Supporters.

Today we put our new addition, Jeroen de Booij, in the spotlight:

Interview:

 1. Can you introduce yourself?
  My name is Jeroen de Booij I am 43 years old, married and live in Haarlem. I work in primary education, a language school, hence my choice for Language Support.
 2. What inspired you to provide language support?
  I already work in language education so my choice was made quickly.
 3. What is your biggest motivation to make your language support a success?
  Seeing people really moving forward.
 4. What do you hope to achieve with this volunteer job?
  Both transfer knowledge and acquire knowledge.
 5. What is your tip to people moving to the Netherlands?
  Prepare well for the habits, the weather and really want to learn the language.
 6. What does the ideal Dutch language lesson look like?
  Theory and then put the theory into practice in groups.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *