Intro Marlène

Hiermee een korte introductie door ons aller Marlène. Ze is net als wij Taalondersteuner en vertelt hieronder haar verhaal.

Hallo, m’n interesse voor het taalgebruik komt voort uit het werken in het basisonderwijs; na jarenlang voor de groep, heb ik me daarna toegelegd aan een spellingprogramma met groepjes kinderen en testen daartoe.

Na wat huiswerkbegeleiding kwam de ontmoeting met volwassenen, samenspraak thuis op gang. Toen werd ik geattendeerd op deze organisatie, de huidige Stichting TOHUDK, waarbij ook in een groep taal wordt gesproken met elkaar in de visie van culturele achtergrond. Het is fijn om bij de mensen daar ontwikkeling te zien in hun taalgebruik; Met de taal van je omgeving gun je de mensen om zich meer op hun gemak te voelen en in het dagelijks leven te kunnen bewegen. Inspiratie is er daar van de leiding die er met de jarenlange ervaring zich volop inzetten voor de persoonlijke ‘taalstappen’ van de deelnemers.

Het is een hele opgave om je te verdiepen in een andere taal; denk aan al de regels en juist ook de uitzonderingen en het enthousiasme na het begrijpen van een onderdeel wat opnieuw stimuleert. Of als je hoort dat de mensen zich geruster voelen om een telefoongesprek te voeren. Het is een eye-opener om te zien hoe de Taalmensen bedreven zijn in het aangeven van de diverse betekenissen van een woord. Aan nieuwe mensen wordt in het algemeen geadviseerd om een item van het nieuws te zien en horen maar een zicht op een folder kan ook wat helderheid geven aan woorden.

Als er een sfeer is waarbij over symbolen of gebruiken van het moederland gesproken kan worden merk je dat hun betrokkenheid stimuleert tot gesprekken. Met het beleven en leren in de taalgroep krijg je meer een goed idee over de mensen in de wijk.

De bronnen voor Nederlandse Taalondersteuning zijn telkens vernieuwend; dat met bestaand materiaal een goed aanknopingspunt is als stimulans voor eenieder.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *