Hallo wereld

Allereerst welkom op deze site die is opgebouwd naar aanleiding van de wensen van stichting TOHUDK, hetgeen zoveel betekent als Taal Ondersteuning Haarlem Uit De Kunst. 

Eigenlijk heeft deze stichting een tweeledig doel. Ten eerste wil het educatie geven in de Nederlandse taal aan een ieder die daar behoefte heeft. Ten tweede wil het amateurkunstenaars een podium bieden. En dat allemaal in Haarlem en omstreken.

Als zodanig zijn de taken opgesplitst in twee websites, een voor deze stek en dan natuurlijk ook haarlemuitdekunst.nl.

Wie ben ik dan?

Ik ben Irene – bouwjaar 1967 – en een gedreven blogger sinds 2002. Ik schrijf essays, columns en artikelen. Heb reeds een chicklit geschreven, ben als vrijwilliger werkzaam in webdesign en, tja, word thuis meestal wel herconditioneerd door mijn feline vriendjes of andersoortige beestachtigen. 

Ik ben sinds 15 juli jl. ingezet om ten eerste deze website (en dus die andere website: haarlemuitdekunst.nl) een nieuw plekje te geven en te voorzien van een nieuwe mooie uitstraling. Daarnaast kreeg ik ook de functie van Public Relations en Social Media Officer in mijn schoot geworpen. Dat alles maakt mij vanzelfsprekend een zeer enthousiaste en bij vlagen amicale medewerker.

Blogs

Vanuit deze plek zal ik wekelijks en soms zelfs tweewekelijks een nieuwe blog de wereld in sturen, dat alles in het kader van de vooruitgang van de werkzaamheden van deze stichting.

Wat kunt u verwachten?

We zullen, zoals ik al eerder zei, wekelijks dan wel tweewekelijks nieuwsberichten weergeven met interviews, leuke nieuwsfeiten met betrekking tot onze voortgang en andere nuttige wetenswaardigheden.

Ik hoop dat u als trouwe lezer mij hier zult volgen. En uzelf zult abonneren op alle vervolgen die ik hier zal neerpennen.

ENGLISH TRANSLATION:

First of all, welcome to this site that has been built in response to the wishes of the TOHUDK foundation, which means as much as Language Support Haarlem Uit De Kunst.

Actually, this foundation has a twofold purpose. Firstly, it wants to provide education in the Dutch language to anyone who needs it. Secondly, it wants to offer amateur artists a stage. And all that in Haarlem and the surrounding area.

As such, the tasks are split into two websites, one for this site and of course also haarlemuitdekunst.nl.

Then who am I?

I am Irene – built in 1967 – and a passionate blogger since 2002. I write essays, columns and articles. Have already written a chicklit, volunteer in web design and, well, I am usually reconditioned at home by my feline friends or other beasts.

Since July 15, I have been deployed to give this website (and therefore that other website: haarlemuitdekunst.nl) a new place and to give it a new, beautiful look. In addition, I was also given the position of Public Relations and Social Media Officer. All this naturally makes me a very enthusiastic and at times friendly employee.

Blogs

From this place I will send out a new blog every week and sometimes even fortnightly, all in the context of the progress of the work of this foundation.

What can you expect?

We will, as I mentioned before, feature weekly or bi-weekly news releases featuring interviews, fun facts about our progress, and other useful information.

I hope that as a loyal reader you will follow me here. And you’ll subscribe to all the sequels I’ll be writing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *